Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

หมู่บ้านมอญ ท่าเสา

หมู่บ้านมอญ ตั้งอยู่ด้านข้าง River Kwai Jungle Rafts ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนของคนในชุมชน มีโรงเรียนเปิดเฉพาะวันหยุดเพื่อให้เด็กๆ ได้มาเรียนภาษามอญกัน บริเวณใกล้ๆ จะมีวัดมอญ มีเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ซึ่งหันหน้าไปทางเมืองหาสาวดี นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านก็มีร้านขายของที่ระลึก และมีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

26 ม.ค. 2560 424

หมู่บ้านมอญ Moo Baan Mon

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
  • หมู่บ้านมอญ ตั้งอยู่ด้านข้าง River Kwai Jungle Rafts ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนของคนในชุมชน มีโรงเรียนเปิดเฉพาะวันหยุดเพื่อให้เด็กๆ ได้มาเรียนภาษามอญกัน บริเวณใกล้ๆ จะมีวัดมอญ มีเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ซึ่งหันหน้าไปทางเมืองหาสาวดี นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านก็มีร้านขายของที่ระลึก และมีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของวิถีชีวิตที่น่าสนใจ