Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

บ้านฮวก

เป็นด่านชายแดนไทย-ลาว ทุกๆวันที่ 10, 20 และ 30 ของเดือน จะจัดเป็นตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยและลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน สินค้าส่วนมากเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน พืชผลทางการเกษตรและหัตถกรรม เป็นต้น

03 มิ.ย. 2551 342

บ้านฮวก Bann Houg (chiang Kam Amphoe)

  • ประเภทสถานที่ : แหล่งชอปปิ้ง
  • ที่อยู่ : อ.กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา
  • เป็นด่านชายแดนไทย-ลาว ทุกๆวันที่ 10, 20 และ 30 ของเดือน จะจัดเป็นตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยและลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน สินค้าส่วนมากเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน พืชผลทางการเกษตรและหัตถกรรม เป็นต้น