Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เวิ้งนาครเขษม

เป็นย่านการค้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพ เป็นแหล่งการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภทเครื่องจักร ศูนย์รวมเครื่องใช้ในการก่อสร้างเครื่องกลโรงงาน เครื่องดนตรีโบราณ เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ตลอดจน อุปกรณ์ทำอาหาร ส่วนบริเวณรอบนอกมีร้านจำหน่ายเพชรพลอย เทปเพลง แผ่นเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในอดีตเป็นแหล่งค้าของเก่า วัตถุโบราณและหนังสือ ซึ่งปัจจุบันหลงเหลืออยู่ไม่มาก

03 มิ.ย. 2551 485

เวิ้งนาครเขษม Nakorn Kasem Bend (watt Taug Area)

  • ประเภทสถานที่ : แหล่งชอปปิ้ง
  • ที่อยู่ : สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
  • เป็นย่านการค้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพ เป็นแหล่งการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภทเครื่องจักร ศูนย์รวมเครื่องใช้ในการก่อสร้างเครื่องกลโรงงาน เครื่องดนตรีโบราณ เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ตลอดจน อุปกรณ์ทำอาหาร ส่วนบริเวณรอบนอกมีร้านจำหน่ายเพชรพลอย เทปเพลง แผ่นเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในอดีตเป็นแหล่งค้าของเก่า วัตถุโบราณและหนังสือ ซึ่งปัจจุบันหลงเหลืออยู่ไม่มาก