Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วนอุทยานต้นสักใหญ่

วนอุทยานต้นสักใหญ่ตั้งอยู่ทางหลวงหมายสายที่ 1047 (ถนนบ้านแก่ง-น้ำปาด) ระหว่างกิโลเมตรที่ 52-58 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไทร อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 22,000 ไร่ ภายในวนอุทยานมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ ต้นสักใหญ่ ซึ่งถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2470 มีอายุประมาณ 1500 ปี มีวงรอบลำต้น 9.48 เมตร

03 มิ.ย. 2551 2377

วนอุทยานต้นสักใหญ่ Wana-uthayan Ton Sak Yai

  • ประเภทสถานที่ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
  • วนอุทยานต้นสักใหญ่ตั้งอยู่ทางหลวงหมายสายที่ 1047 (ถนนบ้านแก่ง-น้ำปาด) ระหว่างกิโลเมตรที่ 52-58 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไทร อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 22,000 ไร่ ภายในวนอุทยานมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ ต้นสักใหญ่ ซึ่งถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2470 มีอายุประมาณ 1500 ปี มีวงรอบลำต้น 9.48 เมตร