Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ช่องเขาขาด กาญจนบุรี

ช่องเขาขาด เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความยากลำบาก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและหุบเหวลึกชัน เชลยศึกและกรรมกรรับจ้างต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสกัดภูเขาหินด้วยมือ ซึ่งเป็นการทำงานที่ทารุณอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องปีนลงไปสกัดหิน ในช่องเขาที่บางช่วงสูงถึง 11 เมตร จนแทบไม่มีอากาศหายใจ ทั้งยังต้องทำงานท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวของเดือนมีนาคม ในภาวะขาดแคลนน้ำและอาหาร บริเวณนี้จึงได้รับการขนานนามว่า "ช่องไฟนรก"

03 มิ.ย. 2551 1589

ช่องเขาขาด Chong Kao Khad

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  • ช่องเขาขาด เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความยากลำบาก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและหุบเหวลึกชัน เชลยศึกและกรรมกรรับจ้างต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสกัดภูเขาหินด้วยมือ ซึ่งเป็นการทำงานที่ทารุณอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องปีนลงไปสกัดหิน ในช่องเขาที่บางช่วงสูงถึง 11 เมตร จนแทบไม่มีอากาศหายใจ ทั้งยังต้องทำงานท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวของเดือนมีนาคม ในภาวะขาดแคลนน้ำและอาหาร บริเวณนี้จึงได้รับการขนานนามว่า "ช่องไฟนรก"

k_zaza

19 ก.ย. 2552 22:47

เคยไปมาแล้วค่ะ วิวที่นี่สวยมากเลย แต่ร้อนไปหน่อย
5 ดาว 5