Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย

เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี ยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกขาวสะอาด หนาทึบลอยต่ำปกคลุมทิวเขาเบื้องล่าง เมื่อแสงแดดแรงขึ้น สายหมอกจะค่อยๆ ลอยสูงขึ้น ไหลเลื่อนช่องเขาราวกับสายน้ำ เผยให้เห็นผืนป่าทึบและแม่น้ำโขงในเขตฝั่งลาว นอกจากนี้ยังปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชาอีกด้วย

03 มิ.ย. 2551 797

ดอยผาตั้ง Doi Pha Tang

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / ป่า - เขา / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  • เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี ยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกขาวสะอาด หนาทึบลอยต่ำปกคลุมทิวเขาเบื้องล่าง เมื่อแสงแดดแรงขึ้น สายหมอกจะค่อยๆ ลอยสูงขึ้น ไหลเลื่อนช่องเขาราวกับสายน้ำ เผยให้เห็นผืนป่าทึบและแม่น้ำโขงในเขตฝั่งลาว นอกจากนี้ยังปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชาอีกด้วย