Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อยกย่องวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525

03 มิ.ย. 2551 993

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ Khao Kho Monument