Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

พระตำหนักฤดูร้อน เกาะสีชัง (UNSEEN) (อ.ศรีราชา)

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนและฟื้นฟูพระพลานามัยพระราชวงศ์ ต่อมาส่วนพระราชวังจุฑาธุชราชฐาน หรือพระราชวังไม้สักทองถูกรื้อถอนไปสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ

03 มิ.ย. 2551 1099

พระตำหนักฤดูร้อน เกาะสีชัง (UNSEEN) (อ.ศรีราชา) Phra Chuthathut Ratchathan Palace