Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดสุวรรณาราม  (Unseen in Bangkok)

วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ เป็นวัดสมันกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดทอง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 1 แต่เดิมภายในวัดมีเสาทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองต้น มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก หน้าบันจำหลักลายรูปเทพนม และ รูปนารายณ์ทรงครุฑปิดทอง นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังและยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย ฝีมือช่างสุโขทัยมีนามว่า พระศาสดา ภายในมีเมรุหลวงสำหรับใช้ในการพระราชทานเพลิงเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ เมรุหลวงนี้ใช้มาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีภาพเขียนบนฝาผนังด้านตะวันตกของพระอุโบสถสร้างตามแบบแผนศิลปกรรมชมภาพไทยโบราณโดยช่างเขียนภาพคู่เอกที่แข่งขันประชันฝีมือจนกลายเป็นตำนานคือครูทองอยู่ (หลวงวิจิตรเจษฎา) และครูคงแป๊ะ (หลวงเสนีบริรักษ์) ซึ่งทั้งสองได้ฝากผลงานไว้ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ส่วนปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจก็จะมี พระวิหารซึ่งมีมุขขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังกับหมู่กุฏิสงฆ์ที่เป็นเรือนไม้ฝาปะกน เก่าแก่และงดงามมาก

03 มิ.ย. 2551 4087

วัดสุวรรณาราม (Unseen in Bangkok) Wat Suwannaram

  • ประเภทสถานที่ : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม
  • ที่อยู่ : บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  • วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ เป็นวัดสมันกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดทอง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 1 แต่เดิมภายในวัดมีเสาทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองต้น มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก หน้าบันจำหลักลายรูปเทพนม และ รูปนารายณ์ทรงครุฑปิดทอง นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังและยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย ฝีมือช่างสุโขทัยมีนามว่า พระศาสดา ภายในมีเมรุหลวงสำหรับใช้ในการพระราชทานเพลิงเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ เมรุหลวงนี้ใช้มาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีภาพเขียนบนฝาผนังด้านตะวันตกของพระอุโบสถสร้างตามแบบแผนศิลปกรรมชมภาพไทยโบราณโดยช่างเขียนภาพคู่เอกที่แข่งขันประชันฝีมือจนกลายเป็นตำนานคือครูทองอยู่ (หลวงวิจิตรเจษฎา) และครูคงแป๊ะ (หลวงเสนีบริรักษ์) ซึ่งทั้งสองได้ฝากผลงานไว้ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ส่วนปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจก็จะมี พระวิหารซึ่งมีมุขขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังกับหมู่กุฏิสงฆ์ที่เป็นเรือนไม้ฝาปะกน เก่าแก่และงดงามมาก

พริว

12 ต.ค. 2555 17:31

พระมหาเฉลิมชัย    โทร  089-8156-985
0 ดาว 5
เฉิมชัย  ภิกขุ

31 พ.ค. 2555 09:42

กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระศาสดา (จำลอง) ๙ นิ้ว, ๗ นิ้ว, ๕ นิ้ว, เหรียญหลวงพ่อพระศาสดา, พระปิดตาหลวงปู่ทับ พิมพ์ยันต์ยุ่ง และพระนางพญาขาโต๊ะณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)…………………………………….เวลา ๑๕.๓๙ น. พราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงเทพยดาเวลา ๑๖.๓๙ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เวลา ๑๗.๓๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก จุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ทั้งสี่ทิศเวลา ๑๘.๓๙ น. พระเดชพระคุณพระธรรมธีราชมหามุนี ดับเทียนชัยเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมพิธีรับวัตถุมงคล ฟรี จาก..พระราชปริยัติโมลีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลรับวัตถุมงคลด้านหน้าพระอุโบสถจากคณะกรรมการสอบถามได้ที่ สำนักงาน วัดสุวรรณาราม โทร. ๐๘๑-๙๑๗๕-๙๔๔ , ๐๘๘-๘๒๙-๙๙๔๖ ,๐๘๕๐๔๗๘-๘๗๒ ,๐๒๔-๒๔๑ ๖๗๓วัตถุประสงค์1. เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม2. เพื่อทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร3. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณร อาพาธพระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร  ประชาสัมพันธ์ วัดสุวรรณาราม  โทร 089-856985
0 ดาว 5
พระมหาเฉลิมชัย

31 พ.ค. 2555 09:41

กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระศาสดา (จำลอง) ๙ นิ้ว, ๗ นิ้ว, ๕ นิ้ว, เหรียญหลวงพ่อพระศาสดา, พระปิดตาหลวงปู่ทับ พิมพ์ยันต์ยุ่ง และพระนางพญาขาโต๊ะณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)…………………………………….เวลา ๑๕.๓๙ น. พราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงเทพยดาเวลา ๑๖.๓๙ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เวลา ๑๗.๓๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก จุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ทั้งสี่ทิศเวลา ๑๘.๓๙ น. พระเดชพระคุณพระธรรมธีราชมหามุนี ดับเทียนชัยเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมพิธีรับวัตถุมงคล ฟรี จาก..พระราชปริยัติโมลีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลรับวัตถุมงคลด้านหน้าพระอุโบสถจากคณะกรรมการสอบถามได้ที่ สำนักงาน วัดสุวรรณาราม โทร. ๐๘๑-๙๑๗๕-๙๔๔ , ๐๘๘-๘๒๙-๙๙๔๖ ,๐๘๕๐๔๗๘-๘๗๒ ,๐๒๔-๒๔๑ ๖๗๓วัตถุประสงค์ จัดสร้างพระ1. เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม2. เพื่อทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร3. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณร อาพาธพระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร  ประชาสัมพันธ์ วัดสุวรรณาราม  โทร 089-856985
0 ดาว 5