Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดไตรสามัคคี

วัดไตรสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน วัดไตรสามัคคี เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่ออนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 2414 โดยมีพระครูสมุทรบุญญาธร เจ้าอาวาสวัดสวนส้ม เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ราชการสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัด

11 มิ.ย. 2551 18856

วัดไตรสามัคคี Wat Trisamakkee

  • ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม
  • ที่อยู่ : ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  • วัดไตรสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน วัดไตรสามัคคี เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่ออนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 2414 โดยมีพระครูสมุทรบุญญาธร เจ้าอาวาสวัดสวนส้ม เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ราชการสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัด

ผู้จัดการโครงการ

14 ธ.ค. 2558 14:27

ขณะนี้ทางวัดไตรสามัคคีกำลังจัดสร้างพระพิฆเณศเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดใน จ.สมุทรปราการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร่วมบุญสร้างพระพิฆเณศ วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ
0 ดาว 5