Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดบางจาก

วัดบางจาก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไว้เป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามาสักการบูชา

11 มิ.ย. 2551 11746

วัดบางจาก Wat Bangchak