Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ประกาศ ปิดเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 2560

โปรดทราบ ประกาศ ปิดเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประจำปี 2560

1585
ประกาศ ปิดเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 2560
ประกาศ ปิดเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 2560
หลังจากที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวได้พลัดตกเขาช้างเผือก ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านั้น และล่าสุดมีข่าวปิดเขาช้างเผือกขึ้นมา จนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เป็นเพราะมีคนตกเขา เลยมีการปิด

ล่าสุดมีประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และกิจกรรมการเดินผ่า เขาช้างเผือก แล้ว เนื่องจาก เข้าสู่หน้าแล้ง สภาพอากาศร้อน ที่อาจจะเกิดไฟป่าได้ง่าย รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วย

 
จึงขอทำการปิดกิจกรรมการเดินป่าดังกล่าวไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการที่มีอุบัติเหตุ นั้นแต่อย่างใด