Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

มหาวิทยาลัยพายัพ Phayap University

ดูแผนที่ มหาวิทยาลัยพายัพโรงเรียน ในเขต/อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ค้นหาโรงเรียน ในจังหวัดอื่นๆ

ค้นหาธุรกิจร้านค้าและสถานที่ราชการในแต่ละจังหวัด