Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เวิ้งนครเกษม

เวิ้งนครเกษม หรือ เวิ้งนาครเขษม เป็นชื่อของสถานที่ระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราช ความหมายของ นาครเขษม แปลว่า นครเขษม ซึ่งแปลว่าเมืองแห่งความสุข เวิ้งนครเกษม เป็นแหล่งของเก่าทั้งศิลปะของไทย และจีน เช่น เครื่องลายคราม เครื่องทองเหลือง และเฟอร์นิเจอร์ฝังมุก ยังมีแหล่งจำหน่ายสินค้า เช่น ประตูน้ำ,สยามสแควร์ ราชดำริอาเขต สำหรับสินค้าประเภทหัตถกรรมหาซื้อได้ที่ร้านจิตรลดา เป็นสินค้าที่ผลิตจากศูนย์ศิลปาชีพ หรือที่นารายณ์ภัณฑ์ พาวิลเลี่ยน ...อ่านต่อ