Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

จังหวัดลพบุรี

รวมหมวดหมู่ธุรกิจร้านค้า และสถานที่ราชการในเมืองลพบุรี

เมืองลพบุรี

เรียงลำดับโดย
 1. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  จังหวัด : ลพบุรี เขต/อำเภอ : เมืองลพบุรี

  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์ทรงโปรดที่จะประทับที่เมืองลพบุรีตลอดทั้งปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ที่เสด็จประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรีจึงเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยนั้น ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงแสง สี เสียง การจำลองวิถีชีวิตของคนไทยสมัยเก่า การแต่งกายย้อนยุค งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย จุก แกละ โก๊ะ เปีย การละเล่นพื้นเมือง มหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

  • 602 ผู้อ่าน
  • วันที่ : 6 ก.พ. 2553
 2. สวนสัตว์ลพบุรี (สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี)

  จังหวัด : ลพบุรี เขต/อำเภอ : เมืองลพบุรี

  - สวนสัตว์ลพบุรี (สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี) - ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 10 บาท, เด็ก 5 บาท ในสวนสัตว์แห่งนี้มีสระน้ำใหญ่อยู่ ชาวบ้านเรียกว่า สระแก้ว ซึ่งชื่อนี้เรียกกันมาตั้งแต่หลวงปู่แสงยังมีชีวิตอยู่ เพราะชาวบ้านเห็นลูกแก้วลอยขึ้นมาจากสระนี้ แล้วลอยไปวัดมณีชลขันธ์ เท็จจริงอย่างไรก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ส่วนสระที่อยู่ในวงเวียนสระแก้วที่มีรูปปั้นคชสีห์ล้อมรอบนั้นเป็นสระที่ขุดขึ้นมาใหม่ สระแก้วตัวจริงอยู่ข้างในสวนสัตว์ เมื่อพัฒนาสวนสัตว์ลพบุรีขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี" เก็บค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่ 5 บาท เด็ก 3 บาท การบริหารในตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของคนจังหวัดอื่นๆ จนกระทั่งมีการแต่งงานของลิงไมค์-ซูซู ในปี พ.ศ.2539 โด่งดังไปทั่วประเทศการเก็บค่าผ่านประตู จึงขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท และเนื่องจากอำเภอสระแก้วได้แยกตัวเป็นจังหวัด มีประชาชนจากจังหวัดอื่นเข้าใจผิดคิดว่าสวนสัตว์นี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการสวนสัตว์จึงเป็นชื่อสวนสัตว์เป็น สวนสัตว์ลพบุรี ขึ้นการบริหารงานต่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

  • 377 ผู้อ่าน
  • วันที่ : 17 ธ.ค. 2551
 3. หมู่บ้านทำดินสอพอง

  จังหวัด : ลพบุรี เขต/อำเภอ : เมืองลพบุรี

  หมู่บ้านทำดินสอพอง ตั้งอยู่ที่บ้านหินสองก้อน ชานเมืองลพบุรี เป็นแหล่งผลิตดินสอพอง สินค้ามีชื่อของลพบุรี ตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งแรกสร้างเมือง พระรามแผลงศรมาตกที่นี่ ศรพระรามร้อนแรงเหมือนไฟ ดินแถวนี้จึงสุกพองเป็นสีขาว เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นชาวบ้านหยอดแป้งดินสอพอง แบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซื้อแป้งดินสอพองผสมสมุนไพร โดยสถาบันราชภัฏเทพสตรีร่วม พัฒนาผลิตภัณฑ์

  • 99 ผู้อ่าน
  • วันที่ : 6 เม.ย. 2554
 4. จังหวัดลพบุรี

  จังหวัด : ลพบุรี เขต/อำเภอ : เมืองลพบุรี

  เป็นเมืองเก่าสมัยทวาราวดี เคยอยู่ใต้อำนาจของมอญ จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะเมืองลพบุรีขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ.2406 มีการซ่อมกำแพงเมือง ป้อมและประตู รวมทั้งมีการสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระราชวัง พร้อมทั้งพระราชทานนามพระราชวังว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  • 81 ผู้อ่าน
  • วันที่ : 30 พ.ค. 2552
โรงแรม - ที่พัก มีผู้ชมสูงสุดในลพบุรี
ชื่อสถานที่ อำเภอ จังหวัด
ที่ท่องเที่ยว มีผู้ชมสูงสุดในลพบุรี
ชื่อสถานที่ อำเภอ จังหวัด
อ่างซับเหล็ก ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี
น้ำตกวังก้านเหลือง ลพบุรี ชัยบาดาล ลพบุรี

ค้นหาธุรกิจร้านค้าและสถานที่ราชการในแต่ละจังหวัด