Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

รวมร้านอาหาร และที่พัก ในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาได้เริ่มต้นอย่างแท้จริง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-24 โดยมีศูนย์กลางการปกครอง หรือ สถานที่ตั้งเมือง 3 แห่งโดยสามารถลำดับจากพัฒนาการ ได้แก่เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23) ,เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน, เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดียไทย, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ Google Maps

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด