Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ราคาใหม่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ( เริ่ม 1 ก.ค. 58 )

ราคาใหม่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ( เริ่ม 1 ก.ค. 58 ) สำหรับเที่ยวเดินทาง 30 วัน และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน มีราคาเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันค่ะ

25630
ราคาใหม่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ( เริ่ม 1 ก.ค. 58 )
ราคาใหม่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ( เริ่ม 1 ก.ค. 58 )
ราคาใหม่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ( เริ่ม 1 ก.ค. 58 )
สำหรับเที่ยวเดินทาง 30 วัน และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 

สำหรับบุคคลทั่วไป

15 เที่ยว  450 บาท    เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม 15 เที่ยว  405 บาท    เฉลี่ย 27 บาท/เที่ยว )
25 เที่ยว  700 บาท    เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม  25 เที่ยว  625 บาท    เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว )
40 เที่ยว  1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม  40 เที่ยว  920 บาท    เฉลี่ย 23 บาท/เที่ยว )
50 เที่ยว  1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม 50 เที่ยว  1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว )

สำหรับนักเรียน นักศึกษา

15 เที่ยว  345 บาท   เฉลี่ย 23 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม 15 เที่ยว  315 บาท   เฉลี่ย 21 บาท/เที่ยว  )
25 เที่ยว  525 บาท   เฉลี่ย 21 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม 25 เที่ยว  475 บาท   เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว )
40 เที่ยว  760 บาท   เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม 40 เที่ยว  680 บาท   เฉลี่ย 17 บาท/เที่ยว )
50 เที่ยว  900 บาท   เฉลี่ย 18 บาท/เที่ยว ( ราคาเดิม 50 เที่ยว  800 บาท   เฉลี่ย 16 บาท/เที่ยว )


ราคาใหม่ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ( เริ่ม 1 ก.ค. 58 )


ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ค รถไฟฟ้าบีทีเอส