Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!

ว้าวภาพล่าสุด เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!

15726
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
หลังจากที่เราเคยได้นำเสนอข่าวสาร เกี่ยวกับ เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน ไปเมื่อปลายปีก่อน ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แม้ราคาจะเป็นหลักพันต่อคน แต่
เมื่อเทียบกับเวลา ที่เร็วกว่าเดิม ก็ถือว่าน่าสนใจ

ล่าสุดเรามีภาพบรรยากาศภายในเรือเฟอร์รี่ มาให้ชมกันจ้า พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม

ว้าวๆ อยากเห็นแล้วสินะ มาดูกันเลย!

สำหรับเรือมีสองแบบ คือ

1. Business Class ราคา 1,550 บาทต่อที่นั่ง มีจำนวน 44 ที่นั่ง
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
 
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!

2. Economy Class ราคา 1,250 บาท ต่อที่นั่ง มีจำนวน 286 ที่นั่ง
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
 
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย!

การซื้อตั๋ว เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน
1. ซื้อเองที่จุดจำหน่ายตั๋ว

2.สำรอง จองที่นั่ง
- facebook :https://www.facebook.com/RoyalPassengerLiner
- lineID : royalferry
- website : http://www.royalferrygroup.com

- โทรศัพท์
สำนักงานใหญ่ 038-488-999
สาขาพัทยา 098-625-9949
สาขาหัวหิน 093-495-9499

เวลาเดินเรือ
- ขาออกจาก พัทยา 10.30 น. - หัวหิน 12.30 น.
- ขาออกจาก หัวหิน 13.30 น. - พัทยา 15.30 น

credit ภาพ : https://www.facebook.com/RoyalPassengerLiner
เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 1 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 2 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 3 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 4 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 5 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 6 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 7 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 8 เปิดซิง เรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา หัวหิน เป็นแบบไหน ยังไงบ้าง มาดูกันเลย! รูปที่ 9