Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

นักท่องเที่ยวโปรดทราบ ปิดเกาะขาม สัตหีบ 10 เมษายน 2560

ประกาศ นักท่องเที่ยวโปรดทราบ ปิดเกาะขาม สัตหีบ 10 เมษายน 2560

9775
นักท่องเที่ยวโปรดทราบ ปิดเกาะขาม สัตหีบ 10 เมษายน 2560
นักท่องเที่ยวโปรดทราบ ปิดเกาะขาม สัตหีบ 10 เมษายน 2560
นักท่องเที่ยวโปรดทราบ ขณะนี้ มีประกาศปิดเกาะขาม สัตหีบ จ.ชลบุรี

 
โดยจะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อทำการ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมประจำปี โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้สภาพแวดล้อมได้พักตัว ไม่เสื่อมโทรมลงไป ประกอบกับเป็นช่วงมรสุมอาจจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้

จึงทำการปิดเกาะขาม ชั่วคราว และจะมีประกาศใหม่ แจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://nac1.navy.mi.th