Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ประกาศ ปิดอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋งสุพรรณ  วันนี้ - 11 สิงหาคม 2560

โปรดทราบ ประกาศ ปิดอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋งสุพรรณ ตั้งแต่ วันนี้ - 11 สิงหาคม 2560

1807
ประกาศ ปิดอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋งสุพรรณ  วันนี้ - 11 สิงหาคม 2560
ประกาศ ปิดอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋งสุพรรณ  วันนี้ - 11 สิงหาคม 2560
นักท่องเที่ยวโปรดทราบ มีประกาศจากกลุ่ม อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ได้แจ้งให้ทราบว่า จะงดให้บริการนักท่องเที่ยว ชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-11 สิงหาคม 2560

 
เพื่อพักฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนจะเปิดบริการอีกครั้ง วันที่ 12 สิงหาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 092-4933833 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.